„Złoty Motyl” dla ks. prałata Andrzeja Rygielskiego

Prezes naszego stowarzyszenia ks. prałat Andrzej Rygielski, został uhonorowany „Złotym Motylem”. Odznaczenie przyznaje Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur.

Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się 25 stycznia w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Księdza prałata Andrzeja Rygielskiego odznaczono za wzorowe i pełne oddania pełnienie posługi kapelana oraz zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Dzięki swojej ogromnej wrażliwości, energii, sile przekonywania i umiejętności gromadzenia wokół siebie ludzi dobrej woli, urzeczywistnia on najlepsze idee opieki paliatywnej i działalności dobroczynnej. Jego pracowitość i zwykła miłość bliźniego sprawiają, że życie wielu ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy znajduje w nim oparcie i realną pomoc, a codzienna, skromna i pełna ciepła służba przywraca godność chorym, niepełnosprawnym, głodnym i bezdomnym, dając im miłość i nadzieję.

„Złotym motylem” – symbolem delikatności i wrażliwości, ale i metamorfozy, odznaczeni zostali również: rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof.dr hab.nauk medycznych Jacek Wysocki, naczelny lekarz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu dr med. Szczepan Cofta, Ekspert Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej mec. Zbigniew Standar oraz przedsiębiorca Włodzimierz Czabański.