Kolejna edycja Pól Nadziei za nami!

W naszym regionie dobiegła końca ogólnopolska akcja „Żonkilowe Pola Nadziei” – 2014/2015, która ma na celu:
• Propagowanie idei opieki hospicyjnej.
• Uwrażliwianie dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa na potrzeby osób chorych, starszych, cierpiących.
• Promocję wolontariatu.

Zobacz więcej