Kolejna edycja Pól Nadziei za nami!

W naszym regionie dobiegła końca ogólnopolska akcja „Żonkilowe Pola Nadziei” – 2014/2015, która ma na celu:
• Propagowanie idei opieki hospicyjnej.
• Uwrażliwianie dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa na potrzeby osób chorych, starszych, cierpiących.
• Promocję wolontariatu.

Stanisław Soyka, w jednym ze swoich najbardziej znanych utworów „Tolerancja”, śpiewał: …Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć, siebie samego trzeba dać.… O radości jaką daje dawanie siebie innym, doskonale wiedzą wszyscy włączający się w Pola Nadziei, czyli akcję niesienia pomocy podopiecznym hospicjów.

Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu składa bardzo serdeczne podziękowanie, za zaangażowanie na rzecz Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu i udział w „Żonkilowych Polach Nadziei”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zbiórki. Dziękujemy ludziom, którzy otworzyli swoje serca na cierpienie osób przebywających w hospicjum. Warto pamiętać, że „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”.

Z każdego grosza jesteśmy zadowoleni. Chodzi przecież o szczytny cel: pomoc, tym najbardziej pokrzywdzonym przez ciężką chorobę oraz ich rodzinom. Wolontariusze wyposażeni w puszki Stowarzyszenia oraz identyfikatory, zebrali w br. 10 684,01. Pieniądze te są nieocenionym darem dla prowadzonego przez Stowarzyszenie „Hospicjum Miłosiernego Samarytanina” w Wągrowcu, bowiem kontrakt NFZ wystarcza na pokrycie tylko 65 % kosztów utrzymania chorego w hospicjum.

Szkoły biorące udział w tegorocznej akcji zebrały:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu – 1 085,25 zł
2. Zespół Szkół w Parkowie – 600,00 zł
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu (Mechan) – 167,59 zł
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiatrowie – 766,91 zł
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łopuchowie – 300 zł
6. Szkoła Podstawowa Jabłkowo Filia Lechlin – 2 434,54 zł
7. Zespół Szkół w Wieleniu – 570,50 zł
8. Gimnazjum Miejskie nr 1 w Wągrowcu – 4 275,49 zł
9. Zespół Szkół w Rogoźnie – 200,00 zł
10. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu – 283,73 zł.

Trzeba podkreślić szczególne zaangażowanie, zapał i chęć wszystkich wolontariuszy: dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz wielu rodziców.

„Dziękujemy w imieniu naszych pacjentów…”

Zarząd Stowarzyszenia
im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu

>>Zapraszamy do galerii<<