Historia Stowarzysznia

DCF 1.0
Panorama Wągrowca

Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa, powstało przy parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu, z inicjatywy Ks. Kanonika Andrzeja Rygielskiego. Niestrudzonego społecznika, posiadacza licznych nagród honorowych, laureata wielu plebiscytów lokalnych i regionalnych, m.in. „Wielkopolanin A.D.2000”, czy nagrodą Fundacji „Solidna Firma”, którą został uhonorowany w 2005 roku w Warszawie.

Laureci
Laureaci nagrody Fundacji „Solidna Firma” – 2005 r.

Organizacja została zarejestrowana w dniu 17 marca 2000 roku, ale nieformalnie działalność jej założycieli rozpoczęła się jeszcze w 1998 roku, kiedy to zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Hospicjum. W dniu 19 lutego 2004 r. jako pierwsza organizacja w Wielkopolsce otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Organizacja wciąż się rozwija i doskonali metody działania. Stowarzyszenie liczy obecnie 39 – członków, w której wszyscy członkowie wykonują najróżniejsze prace na rzecz organizacji nieodpłatnie.

walne-zebranie
Walne Zebranie Stowarzyszenia w 2005 r.

Stowarzyszenie jest w prostej linii kontynuatorem idei swojego patrona – Księdza Jerzego Niwarda Musolffa – ostatniego podprzeora wągrowieckiego Klasztoru Cystersów, a po likwidacji przez władze pruskie klasztoru, pierwszego proboszcza parafii poklasztornej – wielkiego społecznika, założyciela wągrowieckiego sierocińca i przytułku, opiekuna chorych i ubogich.

Od samego początku żywa była idea opieki paliatywnej i pomocy terminalnie chorym, a także osobom bezdomnym, ubogim i niezaradnym życiowo. Pierwotnie, jeszcze przed formalną rejestracją Stowarzyszenia powstał Społeczny Komitet Budowy Hospicjum. Wbrew nazwie, pierwszym zadaniem Komitetu było rozpoczęcie modernizacji i rozbudowy działającej wówczas już od trzech lat przy Parafii p.w. Św. Wojciecha jadłodajni oraz budowa od podstaw noclegowni dla bezdomnych.

jadlodajna

Jadłodajnia i noclegownia

Zadanie to zostało zakończone już po przekształceniu się Komitetu w Zespół ds. Budowy Hospicjum, działający w ramach Stowarzyszenia. Dziś ówcześni członkowie Społecznego Komitetu Budowy Hospicjum, stanowią grupę najaktywniejszych członków Stowarzyszenia.

Stale pogarszające się warunki życia, brak pracy a w konsekwencji środków na utrzymanie rodziny, tragedie rodzinne, przemoc w rodzinie, stale rosnąca liczba bezdomnych i niezaradnych życiowo – wszystko to sprawia, że liczba osób potrzebujących pomocy stale rośnie. Właśnie tę lukę w obszarze opieki społecznej na terenie powiatu wągrowieckiego wypełnia swoją działalnością nasze Stowarzyszenie, będące dopełnieniem zadań samorządowych w tym zakresie.

W przedstawionym obszarze działania organizacja nie może działać sama. W zakresie opieki nad bezdomnymi, ubogimi i niezaradnymi życiowo występuje wspólnota interesów. Zakres świadczonej pomocy społecznej przez samorządy gmin powiatu wągrowieckiego z uwagi na ograniczoną ilość środków w stosunku do potrzeb jest niewystarczający. Istnieje więc pełna współpraca Stowarzyszenia z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, ale z drugiej strony to właśnie społeczność lokalna stanowi siłę Stowarzyszenia. Ta wzajemna współpraca i przenikanie się potrzeb i celów utwierdza nas w przekonaniu, że organizacja spełnia oczekiwania mieszkańców miasta i gmin powiatu wągrowieckiego i ma trwałe poparcie społeczności, dla której działa.

W zakresie rozwinięcia centrum opieki paliatywnej występuje pełne zrozumienie ze strony władz samorządowych gmin, miast, powiatu wągrowieckiego i województwa wielkopolskiego. Prawie wszystkie samorządy, w różnej wysokości, na miarę swoich możliwości współfinansowały budowę Hospicjum (łącznie około 25% ogółu kosztów budowy).