Kodeks etyczny wolontariusza

 1. Zobowiązuję się do świadczenia swoich usług wszystkim zainteresowanym bez względu na płeć, wiek, światopogląd, narodowość i wyznanie.

 2. Jestem świadomy tego, po co tu jestem.

 3. Swoją postawą godnie reprezentować samego siebie oraz Stowarzyszenie.

 4. Jestem cierpliwy, wyrozumiały, spokojny i otwarty na innych ludzi.

 5. Jestem odpowiedzialny.

 6. Zobowiązuję się wykonywać podjęte zadania sumiennie, z zachowaniem należytej staranności.

 7. Każdy pacjent jest inny – każdego traktuję indywidualnie.

 8. Akceptuję chorego takim, jaki jest.

 9. Szanuję zdanie pacjenta, nie narzucam się lub swoich poglądów.

 10. Jeśli wchodzę do pokoju kilkuosobowego, nawiązuję kontakt ze wszystkimi pacjentami.

 11. Zachowuję w tajemnicy wszelkie informacje związane z osobami na rzecz, których świadczę pomoc.

 12. Dbam o mienie należące do Stowarzyszenia, które zostanie powierzone mi podczas pracy.

 13. Nie składam obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.

 14. Nie krytykuję rzeczy, których nie rozumiem. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

 15. Swoje problemy zostawiam na zewnątrz budynku, nie przenoszę frustracji na pacjentów i personel hospicjum.

 16. Współpracuję z innymi pracownikami hospicjum.

 17. Wykazuję empatię i wyrozumiałość dla osób, z którymi pracuje. Traktuję każdego człowieka życzliwie, z zachowaniem zasady bezstronności i nie osądzania nikogo.

 

Zarząd Stowarzyszenia
im. ks. J. N. Musolffa