Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z certyfikatem KS-EDM Suite

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, prowadzące Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu, posiada wdrożone i uruchomione rozwiązanie KS-EDM Suite umożliwiające udostępnianie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Tym samym placówka spełnia wymagania techniczne stawiane świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zasad i najlepszych praktyk udostępnienia i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.  Wprowadzenie KS-EDM Suite to wyraz wysokiej innowacyjności i dbałości o bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów. KS-EDM Suite jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Certyfikat_KS-EDM-Suite