Zostań wolontariuszem

Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem,

ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem”

(Gabriel Garcia Marquez)

Wolontariat: to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, cechujący się wrażliwością, uczciwością i zdolnością do wczuwania się w położenie innej osoby, niezależnie od posiadanego zawodu. W każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

Rodzaje wolontariatu.

Wolontariat medyczny

Aby być wolontariuszem medycznym, należy mieć ukończone 18 lat i przejść kurs, który teoretycznie i praktycznie przygotowuje do tej roli. Zakres opieki wolontariuszy zależy od posiadanych kwalifikacji ochotników, ich doświadczenia oraz predyspozycji psychicznych. Tacy wolontariusze uzupełniają pracę pielęgniarek, lekarzy i psychologów. Pomagając chorym w wykonywaniu codziennych czynności (np. podczas spaceru, pielęgnacji, czytania) lub po prostu im towarzysząc. Opieka wolontariuszy obejmuje także pomoc rodzinie chorego.

Wolontariat niemedyczny

Osoby, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą pomagać bezpośrednio pacjentom, mogą zostać wolontariuszami akcyjnymi. Tacy ochotnicy organizują akcje charytatywne dla Hospicjum i Stowarzyszenia, pozyskują dla niego pomoc, dbają, by było ono miejscem przyjaznym (np. pielęgnując ogród lub przyozdabiając wnętrze hospicjum). Ten rodzaj wolontariatu obejmuje wszystkich, także niepełnoletnich, którzy wyrażą taką chęć.

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz pomóc w hospicjum, pomyśl, czy coś, co umiesz robić, może pomóc innym i sprawić im przyjemność, na przykład:

  • łatwo nawiązujesz kontakt z innymi ludźmi – nawiąż go z pacjentami, zwłaszcza tymi samotnymi,

  • jesteś prawnikiem – podziel się swoją wiedzą z rodzinami zmarłych,

  • znasz się na komputerach – możesz pomóc w prowadzeniu strony internetowej hospicjum,

  • lubisz pisać – możesz pisać artykuły na stronę internetową hospicjum i stowarzyszenia,

  • masz dobrą rękę do roślin – pacjenci wolą patrzeć na nie niż na puste ściany,

  • robisz dobre zdjęcia, malujesz – na pewno sprawisz wielką radość pacjentom, ich rodzinom i wolontariuszom ale też przydadzą się w promocji hospicjum.

Wolontariusz w Hospicjum

Oferuje choremu gotowość do wysłuchania. Nie zobligowany do profesjonalnego sprawowania opieki, może całkowicie poświęcić się choremu, który często potrzebuje czasu, aby opowiedzieć o swoim cierpieniu. Obecność osoby, której jest łatwiej zwierzyć się, pozwala choremu poczuć się czyimś partnerem i być postrzeganym jako osoba żyjąca, która ciągle stanowi część społeczeństwa.

Umożliwienia członkom rodziny uzyskanie wolnego czasu, który nie jest poświęcany opiece nad osobą chorą. Członkowie rodzin i opiekunowie mogą dzielić się swoimi emocjami z wolontariuszem oraz liczyć na jego wsparcie po śmierci chorego, w okresie osierocenia.

Pełni ważną funkcję dla profesjonalnych opiekunów, przekazując im informację o wsparciu osób, którymi się opiekuje. Osobiste zaangażowanie wolontariusza w opiekę nad chorym, umożliwia profesjonalnym opiekunom wykorzystanie czasu potrzebnego do wypełnienia ich zadań.

„W czasach, gdy zagadnienia związane ze śmiercią stanowią tabu, obecność wolontariusza obok zawodowych opiekunów ma ważną wartość symboliczną. Ponad i poza osobistym oddaniem, wolontariusze reprezentują społeczeństwo wokół osoby umierającej. Ich praca przywołuje sąsiedzką solidarność z przeszłości, kiedy ludzie umierali w domu. Mają wpływ na resocjalizację „śmierci” i uświadomienie, że waga tego problemu dotyczy całego społeczeństwa, a nie tylko jest przedmiotem zainteresowania personelu medycznego”. (cyt. z Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich dotyczących organizacji opieki paliatywnej).

Jeśli chcesz:

  • pomagać innym,

  • czuć się potrzebnym,

  • powiększać swoje doświadczenie,

  • lubisz pomagać – przyjdź, czekamy na Ciebie!

Przywróćmy razem godność i wartość ostatnich chwil życia naszych bliskich,

a kiedyś i nas samych.

Kontakt:

tel: +48 67 26-89-254 w. 21

lub napisz do nas:

stowarzyszenie@hospicjumwagrowiec.pl