Zapraszamy do udziału w XVI kampanii „Hospicjum to też Życie”

Kolejny raz uczestniczymy w kampanii „Hospicjum to też Życie”. Ideą przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę istnienia takich miejsc, jak hospicja, a przy okazji wsparcie działalności Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.

Celem tych akcji jest przełamywanie stereotypów panujących wśród społeczeństwa w podejściu do tematu hospicjum, promowanie wolontariatu hospicyjnego, edukacja na temat końca życia oraz poprawa sytuacji opiekunów rodzinnych – osób samodzielnie opiekujących się swoimi chorymi i niesamodzielnymi bliskimi w domach. Zmiana ich sytuacji to proces, który wymaga czasu, ale także zdecydowanych działań.

 

W tegorocznej kampanii skupiamy się na rodzinie, bo choroba to kryzys, który dotyka wszystkich bliskich chorego. Życie opiekunów rodzinnych skupia się na opiece, wypełnianiu życia chorego dobrymi chwilami. Przychodzi jednak czas kolejnych utrat, a w końcu ból rozstania i nauczenia się życia bez bliskiej osoby. Ten okres w życiu najbliższych opiekunów wymaga wieloaspektowej pomocy. W ramach XVI kampanii chcemy podkreślić holistyczny charakter opieki hospicyjnej i wyjątkową w systemie ochronie zdrowia, całościową dbałość o potrzeby chorego, jego bliskich oraz osoby w żałobie. Taka postawa wobec osób potrzebujących leży u podstaw filozofii opieki hospicyjnej.

 

Hospicjum to też Życie. Życie chorych, życie ich opiekunów rodzinnych, życie osieroconych. Jakość tego życia w dużym stopniu zależy, od jakości udzielanego wsparcia. Kampania ma pokazać, na czym ono polega. Tym, co łączy opiekunów rodzinnych i osierocone dzieci, to niedostrzeganie ich rzeczywistych potrzeb w systemie pomocy, niedocenianie ich trudnej psychologicznie sytuacji i bezradność otoczenia. Dzieci osierocone to często zapomniani żałobnicy. Opiekunowie rodzinni to zapomniani w systemie wsparcia bliscy. Dlatego hasło tegorocznej kampanii to: Ważni – niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj. Chcemy podkreślić konieczność wsparcia rodzin osób nieuleczalnie chorych, którzy są pod opieką hospicjów, ale również tych, którzy na taką opiekę nie mogą liczyć.

 

Warto pomóc chorym i ich rodzinom. Radość na ich twarzach i słowo „ dziękuję” niech będzie dla nas zapłatą za naszą pomoc.

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej XVI kampanii „Hospicjum to też Życie”.

 

Zarząd Stowarzyszenia im.

ks. Jerzego Niwarda Musolffa