Wielkopolski lekarz z sercem

We wtorek w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się Gala Finału pierwszej edycji konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi, ogłoszonego  przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolską Izbę Lekarską.

  Celem inicjatywy było uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy. Osoby te wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznym i charytatywnym. Stanowią wzór, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz prezentują postawę godną naśladowania. Laureatem został prof. Jacek Łuczak, twórca poznańskiego hospicjum Palium. Kapituła wyróżniła też dwoje innych lekarzy: Bożenę Janicką lekarkę rodzinną oraz Marka Daniela ginekologa. W gronie nominowanych znalazł się również wągrowczanin dr Zygmunt Wojciech Nieżychowski – Kierownik Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina  w Wągrowcu. Lekarz, dla którego medycyna stała się pasją i sposobem wyrażania siebie. Nie zrażający się przeciwnościami losu. Optymistycznie nastawiony do ludzi i świata. Nieustannie zmotywowany do pracy. To wybitny specjalista w swoich dziedzinach, dla którego najważniejszy jest zawsze pacjent, a potem wszystko inne. Zawsze bliski człowiekowi, dostrzegający oczekiwania innych ludzi, jest znaną i szanowaną postacią, ze szczególnej troski o terminalnie chorych.

Zapraszamy do galerii: