Przekaż 1% Swojego Podatku

 

Ryczałtowcy też mogą przekazać 1% podatku 

 

Ministerstwo Finansów informuje, że zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Zmienił się również termin składania PIT-28 za 2019 rok – można go złożyć tylko w okresie 17 dni – od 15 lutego do 2 marca 2020 r.

Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożysz swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz osoby płacące podatek zryczałtowany od przychodów z najmu i dzierżawy, mają prawo do przekazania 1 procentu podatku na OPP. Aby przekazać jeden procent podatku wystarczy podczas wypełniania PIT-u 28, podać nasz numer KRS 0000058949, w sekcji „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

Musimy tylko pamiętać, że wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 1 proc. kwoty należnego ryczałtu, która wykazana została wcześniej w zeznaniu w poz. 119 (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Podatnik z punktu widzenia finansów nic nie zyskuje, ale też nic nie traci. Jeżeli nie zdecyduje się przekazać pieniędzy na organizację pożytku publicznego, zostaną one automatycznie przekazane do Skarbu Państwa.

W połowie lutego pojawią się też wypełnione przez administrację podatkową zeznania: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Swoje zeznanie podatkowe można będzie sprawdzić w internecie. Rozliczenie wypełnia za podatnika urząd, ale można dokonać w nich zmian, jeśli chce on dokonać odliczeń.

Dlatego uprzejmie prosimy o przekazanie 1% Waszego podatku na rzecz Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, które prowadzi Hospicjum Miłosiernego Samarytanina.

Każda złotówka jest dla nas bardzo cenna i za każdą dziękujemy.

 

**********************************************************************