Jubileusz Stowarzyszenia i Hospicjum

W piątek 17 kwietnia odbyły się uroczyste obchody 15-lecia Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu oraz 10-lecia Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej, Hospicjum Miłosiernego Samarytanina. Dziękczynną Mszę św. wspólnie z Prymasem celebrowali: abp senior Henryk Muszyński, który w 1998 roku wmurował kamień węgielny, a później poświęcił budynek hospicjum, ks. infułat Jerzy Stefański oraz ks. prał. Andrzej Rygielski.

W dziękczynnej Eucharystii inaugurującej rocznicowe uroczystości uczestniczyli pracownicy, wolontariusze, przyjaciele, darczyńcy placówki, parafianie oraz władze samorządowe. Dziękując za ich troskę, opiekę, a nade wszystko towarzyszenie chorym w ostatnim etapie ich ziemskiego życia, abp Polak podkreślił w homilii, że są niczym miłosierny samarytanin niosący pomoc w potrzebie – z miłością, czułością i bliskością, które jako jedyne mogą pomóc przyjąć z ufnością i nadzieją rzeczywistość cierpienia i umierania, po ludzku tak trudną do zaakceptowania. „Miłosierny samarytanin – mówił Prymas – widzi, wzrusza się, podchodzi i niesie konkretną pomoc. Odrzuca coraz bardziej dziś propagowaną pokusę fałszywego współczucia, które – jak podkreślił – próbuje określać życie niektórych ludzi jako jakościowo mniej czy bardziej znaczące, godne troski i pomocy, mniej czy bardziej warte zachowania i przeżycia. Miłosierny samarytanin staje przy każdym człowieku z tą świadomością, że życie ludzkie jest zawsze święte i zawsze ma wysoką jakość”.

Prymas przestrzegał też przed obojętnością, która rodzi się nie tylko z braku empatii i zrozumienia dla cierpiących, ale także z poczucia bezradności. „Cóż to jest dla tak wielu” – przytoczył słowa czytanej tego dnia Ewangelii o rozmnożeniu chleba i ryb, dodając, że Ewangelia ta wciąż nam przypomina, że ponad naszą ludzką siłą i zabieganiem jest moc Boga. Nie chodzi jednak o to – tłumaczył – aby się wycofać, a Bóg niech uczyni cud. „Z naszej strony wciąż potrzeba tych pięciu chlebów i dwóch ryb, aby On mógł nimi nakarmić rzesze” – zaznaczył. „Wobec tak częstej dziś bezradności i pokusy obojętności – mówił dalej – wobec doświadczanego tak wiele razy poczucia niewystarczalności, sam Jezus wciąż nas przekonuje, że gdy Bogu oddamy do dyspozycji to, co mamy, nasze skromne zdolności i możliwości, podzielimy się tym, czym sami jesteśmy, dostrzeżemy owoce, których nie moglibyśmy nawet w najśmielszych snach oczekiwać. Dziesięć lat Hospicjum Miłosiernego Samarytanina  to z całą pewnością takie właśnie doświadczenie mocy Boga, ale i ludzkiej solidarności” – stwierdził na koniec Prymas.

„W świadectwie miłości człowieka zawiera się istota chrześcijańskiego powołania. Miłość ta nie jest zrozumiała jako uczucie, ale jako działanie ukierunkowane na rzecz innych, zwłaszcza biednych, chorych, bezdomnych, potrzebujących pomocy. Realizację tak pojętej miłości przed 15 laty podjęło ukonstytuowane przy parafii Stowarzyszenie  im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa” – przypomniał witając obecnych ks. prał. Rygielski. Prosił również w imieniu wszystkich zaangażowanych w prowadzenie jadłodajni, noclegowni i hospicjum o modlitwę i dalsze wsparcia. Hospicjum – mówił dalej ks. Rygielski – jest miejscem największych tajemnic , misterium ostatecznego spotkania człowieka z Bogiem. Jest też miejscem, gdzie ludzie wierzący w Chrystusa, zarówno ci, którzy pracują tutaj zawodowo, jak i wolontariusze, kształtują w sobie uczucie  miłosiernej miłości, którą Bóg żywi względem człowieka. Jest też miejscem weryfikacji przykazania miłości bliźniego. Wierzący lekarz, wierząca pielęgniarka i wierzący wolontariusz,  w hospicjom, pełniąc swoją służbę, stają się znakiem Bożej miłości dla cierpiących braci i są zawsze świadkami Boga, który jest pełnią miłości.

Po zakończonej Mszy św. J.E. abp Wojciech Polak Prymas Polski, uhonorował Medalami Prymasowskimi „Zasłużony dla Kościoła i Narodu”: pp. Annę Fajek, dr Zdzisławę Klucznik – Dusikowską, Celinę Kazimierowską, Michała Politowskiego, Przemysława Kwiateckiego i Wojciecha Matuszaka.

Po Mszy św. w ramach rocznicowych obchodów odbyła się  uroczysta akademia z podziękowaniami, wręczeniem medali i wyróżnień oraz jubileuszowym koncertem.

W jej trakcie wysłuchaliśmy krótkiej historia Stowarzyszenia i Hospicjum, przedstawionej przez  ks. prał. Andrzeja Rygielskiego – Prezesa Stowarzyszenia. im. ks. J.N. Musolffa w Wągrowcu.

Następnie wykładu prof. dr hab. med. Jacka Łuczak z Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Palium Szpitala Przemienienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na temat: „Opieka paliatywna nad chorymi u   schyłku życia”. Natomiast wolontariuszka Hospicjum Palium w Poznaniu i autorka wspaniałej książki „Zorkownia” pani Agnieszka Kaluga, przedstawiła swoje przemyślenia na temat pracy jako wolontariuszki.

W trakcie uroczystości wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal wręczyła księdzu prałatowi Andrzejowi Rygielskiemu Medal Pamiątkowy „Ad Perpetuam Rei Memoriam – Na wieczną rzeczy pamiątkę.” Medal ten od ponad 20. lat jest uroczyście nadawany przez Wojewodę wybitnym osobowościom, które posiadany talent, zdobyty autorytet, wiedzę, energię, funkcję społeczną czy kapitał potrafią spożytkować i pomnażać, a ich osobisty sukces przynosi korzyści nam wszystkim.

Wyróżnienie Ad Perpetuam Rei Memoriam jest jedynym wyróżnieniem nadawanym przez Wojewodę Wielkopolskiego z rekomendacji wszystkich poprzednich wojewodów ostatniego 25-lecia. Ksiądz prałat Andrzej Rygielski został laureatem Medalu jednogłośną decyzją tego gremium – w uznaniu Jego ogromnych zasług dla ziemi wągrowieckiej, jako kapłana, administratora, pedagoga, wychowawcy i społecznika.

Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyróżniono Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”: Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa, za aktywną realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Odznakę Honorową wręczył Pan Stefan Mikołajczak, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Towarzystwo im. H. Cegielskiego w Poznaniu przyznało panu dr. Zygmuntowi Nieżychowskiemu wyróżnienie –   lidera pracy organicznej, które w imieniu Prezydenta Towarzystwa pana Mariana Króla, wręczył pan Stefan Mikołajczak – członek Towarzystwa.

Długoletnim pracownikom hospicjum, Starosta Wągrowiecki pan Tomasz Kranc, wręczył przyznane przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego, które otrzymali: Ewelina Przybylska, Izabela Zarębska, Katarzyna Radecka, Karolina Matyjak, Maria Marzec, Barbara Marmurowicz, Irena Budzińska, Elżbieta Czaplicka, Piotr Wzięch, dr Hanna Milewska i dr Janusz Kiszka.
Na wniosek Zarządu, Prezes Stowarzyszenia   im. ks. J.N. Musolffa ks. prał. Andrzej Rygielski uhonorował dyplomami z podziękowaniem pracowników i wolontariuszy: Alinę Piechowiak, Barbarę Kurek, Stanisława Radeckiego, Andrzeja Kazimierowskiego, z ZSP nr 2: Katarzynę Wrzesińską, Szymona Rolewskiego, Szkolne Koło Wolontariatu „Corculum”.

W części artystycznej wystąpili: Witold Kawalec – fortepian (Fryderyk Chopin – Polonez b-moll op. Posth), Michał Kuzimski – fortepian (Fryderyk Chopin – Mazurek a-moll, op. 17 nr 4 i Mazurek a-moll op. 59 nr 1) oraz  Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod dyrekcją prof. Bernarda Mendlika, Michał Kuzimski i w Witold Kawalec – fortepiany. Przygotowanie Chóru Benedykt Odya. W programie: Johannes Brahms – Ein deutsches Requiem.

>>Zobacz galerię>>

http://www.hospicjumwagrowiec.pl/jubileusz-stowar…zenia-17-04-2015/ ?