XIV kampania „Hospicjum to też życie”

„Pomaganie jest piękne, a jednoczenie we wspólnym celu, jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym, zawsze ważne i budujące” – powyższa myśl stanowiła hasło przewodnie tegorocznej wągrowieckiej kampanii „Hospicjum to też życie”.

Z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej oraz XIV kampanii „Hospicjum to też życie” w sali Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu odbył się koncert charytatywny z cyklu „Głosy dla Hospicjów”, któremu w tym roku towarzyszył tytuł „POD WSPÓLNYM NIEBEM”. Wystąpili: Marta Matuszewska oraz Duo Wolańska – Gajda. „Głosy dla Hospicjum” to na całym świecie cykl koncertów dedykowanych chorym, dotkniętym chorobą nowotworową. W trakcie koncertu Bogumiła Nickel i Przemysław Majchrzak otrzymali z rąk ks. prałata Andrzeja Rygielskiego, założyciela wągrowieckiego Hospicjum Miłosiernego Samarytanina medale „Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. Wyróżnienia przyznane zostały przez Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka za zaangażowanie na rzecz wągrowieckiego hospicjum. Prelekcję „Różne oblicza wolontariatu” wygłosiła Barbara Grochal, koordynator wolontariatu w Hospicjum Palium w Poznaniu. Jak co roku zorganizowano również kwestę na rzecz podopiecznych hospicjum, którą przeprowadzili wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. Całkowity dochód z koncertu został przeznaczony na potrzeby Hospicjum Miłosiernego Samarytanina.

W ramach obchodów w niedzielę 22 października w kościele pw. św. Wojciecha w Wągrowcu sprawowana była Msza św., której przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łeknie ks. Marek Rerek. Homilię wygłosił ks. prałat Andrzej Rygielski. We wspólnej modlitwie uczestniczyli licznie mieszkańcy Wągrowca, wolontariusze oraz władze samorządowe.

>>Zapraszamy do galerii<<