Dzień wolontariusza 2017 r.

Dzień wolontariusza

W ramach XIV kampanii „Hospicjum to też życie”, młodzież wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, przygotowała obchody Dnia Wolontariusza.

Jest to okazja, by nie tylko przekazać ideę wolontariatu innym, ale także podziękować wszystkim zaangażowanym w chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. „Pomaganie jest piękne, a jednoczenie we wspólnym celu, jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym, zawsze ważne i budujące” – ta myśl stanowiła hasło przewodnie tegorocznej wągrowieckiej kampanii. Ksiądz Prałat Andrzej Rygielski podziękował wszystkim młodym wolontariuszom, którzy bezinteresownie pomagają chorym i potrzebującym w różny sposób, stwierdzając, że młodzi ludzie  są bardzo wyczuleni na potrzeby drugiego człowieka. Do podziękowań dołączyła się młodzież z ZSP nr 2, która wprowadziła zaproszonych gości w niezwykłą atmosferę ciepła, sympatii i wzajemnej życzliwości przygotowanym programem. Gali towarzyszyła aukcja i kiermasz, a wszystkie zebrane podczas aukcji i kiermaszu pieniądze będą przekazane na rzecz hospicjum. 

Dziękujemy wszystkim tym, bez których przeprowadzenie takiej imprezy byłoby niemożliwe.

>Zapraszamy do galerii<