Żonkil – symbol nadziei. Inauguracja – 2018/2019

Stowarzyszenie im. ks. J. N. Musolffa inauguruje kolejną edycję „Żonkilowych Pól Nadziei”.

To międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei i tworzeniu „Pól Nadziei”. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną, są rozdawane w ulicznych kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. Jest to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym i ich rodzinom oraz ma uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie ludzi.

W towarzystwie  uczniów klasy I B liceum ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu pod opieką pani Urszuli Francuziak, zasadziliśmy symboliczne „Poletko Nadziei”. Pierwsze cebulki zostały umieszczone w ziemi przez starostę wągrowieckiego Tomasza Kranca, burmistrza Wągrowca Krzysztofa Poszwę oraz wójta Gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzaka, którzy objęli patronat nad tegoroczną kampanią „Hospicjum to też Życie” i Żonkilowymi Polami Nadziei i od lat wspierają działalność stowarzyszenia i hospicjum.  Również w innych miejscowościach z naszego regionu, młodzież szkolna przystąpiła do tegorocznej edycji „Żonkilowych Pól Nadziei.”

W swoim wystąpieniu do młodzieży, ks. prałat Andrzej Rygielski powiedział między innymi, że najważniejsze dla ludzi terminalnie chorych i cierpiących u kresu życia, którym brakuje często nadziei, jest spotkanie wolontariuszy, niosących ciepłe słowo i uśmiech. Wasza obecność tutaj, wskazuje, że wszyscy jesteśmy nośnikami nadziei, a w trudnych momentach życia nie zostaniemy sami i bez pomocy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy mają to zrozumienie i służą ludziom chorym. Nawet ten, kto ma słabą wiarę, to czasem dobrym słowem, życzliwością może bardzo pomóc temu, kto przeżywa to doświadczenie choroby. Ubiegłe lata dowiodły dużej wrażliwości młodych ludzi na cierpienie innych oraz zrozumienia potrzeby niesienia pomocy, dlatego cieszy nas zaangażowanie w przebieg akcji tak licznej rzeszy młodych wolontariuszy.

Na zakończenie ksiądz prałat Andrzej Rygielski podziękował bardzo serdecznie przedstawicielom władz samorządowych, za wsparcie, jakiego udzielają hospicjum i akcjom prowadzonym przez Stowarzyszenie. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w popularyzację idei hospicyjnej i udział w tej kampanii. Jednocześnie w dalszym ciągu zapraszamy przedszkola, szkoły, osoby indywidualne i organizacje do dołączenia do akcji.

Zapraszamy do galerii: