Wolontariusze Gimnazjum nr 1 w hospicjum – 16.04.2014