Regulamin Noclegowni

1. Noclegownię przy Parafii p.w. Św. Wojciecha w Wągrowcu nadzoruje bezpośrednio Prezes Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa – ks. prałat Andrzej Rygielski.

2. Działalnością Noclegowni kieruje Administrator. Jemu podlegają i zobowiązane są wykonywać jego polecenia wszystkie osoby korzystające z Noclegowni.

3. Prawo korzystania z Noclegowni w pierwszej kolejności mają osoby bezdomne z powiatu wągrowieckiego, w miarę wolnych miejsc pozostałe osoby bezdomne.

4. Czas przebywania w Noclegowni:

w okresie letnim od 20.00 do 8.00

w okresie zimowym od 18.00 do 9.00

w czasie mrozów poniżej –10.0 C – całą dobę.

5. Przyjmowanie na nocleg dokonywane jest każdorazowo tylko na jedną noc. Następnego dnia rano należy z całym swoim dobytkiem opuścić Noclegownię.

6. Do noclegowni przyjmowane są wyłącznie osoby trzeźwe, nie będące pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających.

7. Przyjęcia na nocleg dokonuje się po zarejestrowaniu na podstawie dowodu tożsamości, który na czas przebywania w Noclegowni pozostaje w depozycie u Administratora Noclegowni.

8. O przebywających w Noclegowni bez dowodu tożsamości, Administrator ma obowiązek zawiadomić Policję.

9. W depozycie można złożyć również wszelkie przedmioty wartościowe. W razie utraty rzeczy nie złożonych w depozycie Noclegownia nie ponosi odpowiedzialności.

10. Po przydzieleniu miejsca na nocleg korzystający ma obowiązek wykąpać się.

11. Osoby przebywające w Noclegowni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania następujących zakazów:

a. przynoszenia do Noclegowni alkoholu oraz środków odurzających, jak również ich używania na terenie Noclegowni;

b. palenia tytoniu;

c. używania grzałek, maszynek elektrycznych oraz grzejników;

d. przebywania mężczyzn w pokoju kobiet i kobiet w pokoju mężczyzn;

e. nieposzanowania i rozmyślnego niszczenia wyposażenia Noclegowni i własności innych osób nocujących;

f. dokonywania kradzieży i innych czynów niezgodnych z zasadami moralnymi;

g. wszczynania awantur i bójek.

12. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.

13. W okresie mrozów osoby przebywające w czasie dnia na terenie Noclegowni, zobowiązane są do wykonywania określonych prac wskazanych przez Administratora.

14. Korzystający z Noclegowni zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych i p-poż.

15. Korzystający z Noclegowni mogą otrzymać od Administratora wrzątek do herbaty lub kawy, a także mają prawo korzystania z posiłków wydawanych przez Jadłodajnię.

16. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu będą wydalane z Noclegowni, a w przyszłości nie będą przyjmowane na nocleg.