Pola Nadziei w Skokach – wiosna 2016

Po raz pierwszy w ogólnopolskiej akcji  „Żonkilowe Pola Nadziei” na rzecz Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu, wzięło udział  Gimnazjum nr 1 im. Polskich  Olimpijczyków w Skokach.  Celem tej kampanii oprócz wsparcia hospicjum (NFZ pokrywa tylko 60 % kosztów pobytu chorego w hospicjum), jest kształtowanie świadomości społecznej w zakresie opieki, jaką świadczy hospicjum oraz edukacja mieszkańców, szczególnie  dzieci i młodzieży o roli drugiego człowieka wobec ciężko chorego. Poniekąd jest to taki temat tabu: śmierć, choroba, rak. Musimy pamiętać, by o tych trudnych tematach rozmawiać i edukować w tej kwestii dzieci i młodzież. Edukacja dzieci i młodzieży w tym temacie, pomaga młodym ludziom odkryć poczucie sensu i radości, jakie daje pochylanie się nad bólem tylu zagubionych i cierpiących. To jedna z zachęt, aby młodzi ludzie przezwyciężali pustynie miłości wokół siebie, czyniąc gesty bezinteresownej życzliwości wobec cierpiących i terminalnie chorych, przypominając, że są ludzie, którzy z nadzieją stawiają czoło tym wielkim problemom.

Dziękujemy serdecznie młodym wolontariuszom, wychowawcom oraz rodzicom za udział w tej akcji, a mieszkańcom za wsparcie tej szlachetnej idei oraz szczodrość, wynikiem której były pełne puszki kwestujących.

„Dziękujemy w imieniu naszych pacjentów…”