Pola Nadziei 2017-2018

Uroczysta inauguracja kampanii „Pola Nadziei 2017/2018”

„Pomaganie jest piękne, a jednoczenie we wspólnym celu, jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym, zawsze ważne i budujące” – powyższa myśl stanowi hasło przewodnie tegorocznej wągrowieckiej kampanii „Hospicjum to też życie”. Jednym z jej elementów są „Żonkilowe Pola Nadziei”.

Mamy jesień, a wraz z nią, jak co roku, akcja „Pola Nadziei”. To między innymi, dzięki takim inicjatywom jesteśmy w stanie na chwilę zatrzymać się, rozejrzeć i dostrzec problemy innych. Co roku w październiku, tysiące ludzi na całym świecie sadzi żonkile: przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach. Jest to symboliczny akt solidarności przypominający o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących pomocy w najtrudniejszych chwilach swojego życia. „Pola Nadziei” to jedna z zachęt, aby młodzi ludzie przezwyciężali pustynie miłości wokół siebie, czyniąc gesty bezinteresownej życzliwości wobec cierpiących i samotnych. Takie gesty tworzą piękne, duchowe pola nadziei.

We wtorek 24 października, na terenie hospicjum odbyła się, inauguracja wągrowieckiej kampanii „Pola Nadziei 2017/2018”. Wzięła w niej udział młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – uczniowie klas II i IV pod opieką pani Lucyny Żerkowskiej-Chełminiak. Wcześniej młodzież miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem hospicjum.
Pierwsze cebulki zostały umieszczone w ziemi przez Starostę Wągrowieckiego Tomasza Kranca, Burmistrza Wągrowca Krzysztofa Poszwę oraz Wójta Gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzaka, którzy objęli patronat nad tegoroczną kampanią „Hospicjum to też Życie” i Żonkilowymi Polami Nadziei.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w czynny sposób włączyli się w akcję „Pola Nadziei” i poświęcają swój czas dla dobra chorych, a szczególnie uczniom, ich opiekunom oraz dyrekcjom szkół. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania Was wszystkich.
„Prosimy i dziękujemy w imieniu naszych pacjentów…”

>>Zapraszamy do galerii<<