Żonkile niosące nadzieję – 2013

zonkilowe pola

Październik jest miesiącem walki z rakiem, dlatego akcję tę dedykujemy przede wszystkim osobom z chorobami nowotworowymi jak i tym, u których ukryty jest lęk przed zachorowaniem.

4 października 2013 r. przed Ośrodkiem Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu, prowadzonego przez Stowarzyszenie im. ks. J. N. Musolffa, zainaugurowaliśmy wągrowiecką akcję „Pola Nadziei 2013/14”. W towarzystwie, niezawodnej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. St. Kulińskiego w Wągrowcu pod opieką pani Urszuli Francuziak, zasadziliśmy symboliczne poletko nadziei. Pierwsze cebulki zostały umieszczone w ziemi przez pana Michała Piechockiego Starostę Wągrowieckiego i Stanisława Wilczyńskiego Burmistrza Wągrowca, którzy objęli patronat honorowy na terenie powiatu wągrowieckiego nad „Żonkilowymi Polami Nadziei” oraz X kampanią społeczną „Hospicjum to też Życie”.

Prezes Stowarzyszenia im. ks. J. N. Musolffa ks. Prałat Andrzej Rygielski, powiedział między innymi, że kwiaty nadziei, które zasadziliśmy, mają zachęcać nas również do zagospodarowania w naszych sercach przestrzeni, w której, jak żonkile, kwitnąć będzie miłość i nadzieja dla drugiego człowieka. W ciepłych słowach podziękował wszystkim zgromadzonym za zaangażowanie i zrozumienie idei hospicjum, przypominając słowa bł. Jana Pawła II, że „w każdym człowieku tkwi dobro i mądrość należy je tylko umieć wyszukać”.

Pola Nadziei to program stworzony 60 lat temu przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka. Celem programu jest pozyskanie środków na potrzeby hospicjów i propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Organizatorem i koordynatorem akcji w Polsce jest Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Już w czasach starożytnych żonkil był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie, a dzisiaj żonkil jest symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia symbolizując kruchość i ulotność życia.

Co roku w październiku z okazji Międzynarodowego Dnia Opieki Hospicyjnej, w geście solidarności z osobami znajdującym się w terminalnym okresie choroby nowotworowej, w wielu miejscach na świecie, tysiące ludzi sadzi żonkile, propagując zasady opieki paliatywnej poprzez edukację społeczną oraz kwestując na rzecz hospicjów. Ogólnopolska Kampania Pól Nadziei rozpoczyna się w jesieni uroczystym tworzeniem pól, ogrodów lub kwietników żonkilowych w wielu miastach w Polsce. Żonkile są sadzone przez gości honorowych, wolontariuszy hospicyjnych oraz młodzież i dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów czy liceów. Każde miejsce jest dobre – okolice urzędów, szkół i przedszkoli, kościołów czy parków.

Akcja ma wymiar społeczny. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy – głównie osób młodych – dzieci i młodzieży szkolnej, rośnie w społeczeństwie świadomość potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym. Akcja „Pola nadziei”, to nie tylko sadzenie żonkili, to również akcja edukacyjno-szkoleniowa, dzięki której w kolejnych szkołach powstają grupy charytatywne, które opiekują się chorymi lub tworzą grupy wolontariuszy niemedycznych. Wszystkie osoby chętne i zainteresowane współpracą z Hospicjum, mogą wziąć udział w szkoleniach przygotowujących do pomocy osobom obłożnie chorym.

Kwiat żonkila jest znakiem rozpoznawczym akcji, która odbywa się wiosną, w czasie kwitnienia. Celem kampanii jest pozyskanie funduszy na potrzeby hospicjów, a także propagowanie idei hospicyjnej. Osoby, które zdecydują się wesprzeć akcję, otrzymują w podziękowaniu za dar serca – kwiat żonkila lub jego symbol.

Cieszy nas zaangażowanie w przebieg akcji, tak licznej rzeszy wolontariuszy, w szczególności dzieci i młodzieży, tym bardziej, że hospicjum uczy jak dawać i zachować nadzieję, propagując hasło:

„Hospicjum to też życie, choć kruche i obolałe, to ważne do końca.”

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w czynny sposób włączyli się w akcję „Pola Nadziei” i poświęcają swój czas dla dobra chorych, a szczególnie uczniom, ich opiekunom  oraz dyrekcjom szkół. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania Was wszystkich.

 „Prosimy i dziękujemy w imieniu naszych pacjentów…”