Pola Nadziei – inauguracja Wągrowiec 2012/2013

12 października 2012 r. przed Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, uroczyście zainaugurowaliśmy akcję „Pola Nadziei 2013”. W towarzystwie   młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, zasadziliśmy symboliczne poletko nadziei.

Pierwsze cebulki zostały umieszczone w ziemi przez Michała Piechockiego Starostę Wągrowieckiego, Stanisława Wilczyńskiego Burmistrza Wągrowca, którzy objęli patronat honorowy nad IX kampanią społeczną w Wągrowcu „Hospicjum to też Życie” i Żonkilowymi Polami Nadziei oraz ks. Prałata Andrzeja Rygielskiego.

Promując profilaktykę zdrowotną nie można jednak zapominać o chorych, którzy potrzebują szczególnego wsparcia i niesienia nadziei. Pola Nadziei to akcja, która ma przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy w trudnym okresie choroby. Przypomnijmy, co roku w październiku, tysiące ludzi na całym świecie sadzi żonkile: przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach. Jest to symboliczny akt solidarności z umierającymi. Wiosną, kiedy żonkile kwitną, odbywa się akcja, której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby hospicjów oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Akcja ma także uwrażliwić społeczeństwo, zwłaszcza jego najmłodszą część, na los cierpiących. Ubiegłe lata dowiodły wrażliwości młodych ludzi na cierpienie innych oraz zrozumienia potrzeby niesienia pomocy, dlatego cieszy nas zaangażowanie w przebieg akcji tak licznej rzeszy młodych wolontariuszy.

W akcji (2011/2012) czynny udział wzięło 155 wolontariuszy z 8 szkół, którzy zebrali 10 457,18 zł. W wiosennej akcji „Żonkilowe Pola Nadziei” udział brały szkoły z:

 Powiatu Wągrowieckiego:

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu,

  2. Szkoła Podstawowa w Jabłkowie, Punkt Filialny Lechlin,

  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiatrowie,

  4. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku,

  5. Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu,

  6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu.

Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – Zespół Szkół w Wieleniu.

Powiatu Obornickiego – Zespół Szkół w Parkowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję „Pola Nadziei”, a szczególnie uczniom, ich opiekunom i dyrekcjom szkół, którzy w czynny sposób włączyli się w akcję i poświecili swój czas dla dobra chorych. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania Was wszystkich.

Szczególne podziękowania kierujemy do Burmistrza Wągrowca, bowiem podobnie jak w latach poprzednich, Urząd Miasta Wągrowca zakupił 1000 cebulek żonkili, które zostaną posadzone na miejskich skwerach i rondach.

Mamy nadzieję, że młodzi ludzie, którzy zaangażowali się w „Pola Nadziei”, ofiarując swój wolny czas, zdolności i talenty, przyczyniają  się do budowania „cywilizacji miłości”, a szerzenie idei hospicyjnej uwrażliwi wielu na potrzeby bliźniego, zwłaszcza, będącego w terminalnym okresie choroby nowotworowej.

Z serca płynące podziękowania dla wszystkich, którzy przekazali dar serca, w imieniu własnym, a przede wszystkim naszych pacjentów i ich rodzin, zapewniamy, że zebrane pieniądze spożytkujemy najlepiej jak możemy, zgodnie z celem kwesty tj. na zakup leków leków i środków pielęgnacyjnych dla chorych w Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu, bowiem:

             „Hospicjum to też życie, choć kruche i obolałe, to ważne do końca”