Kopernikański Medal Renesansu

Na XX Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2020”, połączonej z XVIII Ogólnopolskim Forum Onkologii i Psychoonkologii oraz II Ogólnopolskim Forum Ratownictwa Medycznego I Pielęgniarstwa, która odbyła się  3-4 września 2021 r. w Toruniu, ks. prałat Andrzej Rygielski został wyróżniony „Kopernikańskim  Medalem Renesansu”.