55. rocznica kapłaństwa ks. Prałata Andrzeja Rygielskiego